Obchodní podmínky

 • VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZAPŮJČENÍ DEKORACÍ

1.1. Nájemce před odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly půjčovny, s možnostmi platby a dodacími podmínkami.

1.2. Pronajímatel si vyhrazuje právo nájemce telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje apod.

1.3. V případě zájmu o více informací pište na e-mail: veselkovice@gmail.com, případně také můžete volat na telefonní číslo +420 771 149 066.

1.4. Veselkovice.cz nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv škody na zdraví a majetku, způsobené v souvislosti s používáním zapůjčených dekorací.

1.5. Minimální hodnota výpůjčky je 500 Kč.

 

 • DEKORACE

2.1. Nájemce se zavazuje používat zapůjčenou dekoraci jen k účelu a způsobem, ke kterému je určena, tj. dekorativním účelům.

2.2. Nájemce nesmí dekorace upravovat či opravovat.

2.3. Nájemce bere na vědomí, že všechny dekorace jsou používané, často se Převáží a mohou být vlivem půjčování mírně opotřebované.

2.4. Rezervaci často provádíte mnoho měsíců dopředu, proto je důležité počítat s tím, že do doby Vaší zápůjčky se mohou dekorace několikrát půjčit. Tzn. je tu riziko, že některé věci se mohou ztratit nebo zničit. Vždy se ale budeme snažit najít vhodnou alternativu tak, aby k sobě nové dekorace ladily.

2.5. Často se jedná o sklo, keramiku či náchylnější materiály. Prosíme, buďte při manipulaci vždy velmi opatrní. V případě zpětné přepravy dekorace vždy, prosím, řádně zabalte do původního balícího materiálu (bublinková folie, krabice, tašky apod.)

2.6. Světelné řetězy vracejte v takovém stavu jako byly zapůjčeny, tzn. smotané tak, aby nedošlo k jejich zamotání či poškození při jejich opětovném rozmotávání.

2.7. Přehozy a stuhy na židle, mašle a běhouny:

 • nepropichujte žádnými ostrými předměty, ani špendlíky
 • nestříhejte a nesešívejte
 • nepoužívejte u otevřeného ohně
 • neutírejte jimi polité stoly či zem, neutírejte si ušpiněné ruce
 • nepoužívejte žádná barviva
 • prskavky a kouření nedoporučujeme – hrozí riziko propálení

2.8. Veškerý textil před vrácením vždy rozvažte a poskládejte. Vždy ho vracejte suchý, aby nevznikla plíseň, bez zbytků jídel, kamínků, perliček apod.

2.9. Jutové běhouny nelze prát, a proto je při jakémkoliv ušpinění automaticky účtována cena běhounu nového.

2.10. Nájemce plně zodpovídá za ztráty a poškození pronajatých předmětů. V případě trvalého poškození nebo ztráty předmětu, bude nájemci účtována částka v jeho plné hodnotě. Viz přiložená tabulka. Občas se ale bohužel jedná o nenahraditelné originály, kde cenu stanovujeme individuálně. Kompletní seznam zboží a penále za poškozené nebo zničené zboží Vám zašleme na písemnou žádost.

2.11. Nájemce je povinen dekorace při převzetí překontrolovat a v případě poškození ihned tuto skutečnost nahlásit. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a je nutné škodu uhradit. Dekorace nejsou pojištěné.

 

 • TERMÍNY A KALENDÁŘ

3.1. Dekorace zapůjčujeme zpravidla na 5 dní (nejčastěji čtvrtek-pondělí), ale vše samozřejmě záleží na předchozí domluvě.

3.2. Pokud dekorace potřebujete na dobu delší, než je standardní, cenu za delší zápůjčku stanovíme individuálně na základě dalších poptávek.

3.3. Myslete prosím na to, že svateb či jiných akcí je mnoho, takže je nutné vracet zapůjčené věci v termínu, na jakém jsme se dohodli předem. Moc děkujeme!

 

 • CENA PŮJČOVNÉHO, PLATEBNÍ PODMÍNKY A VRATNÁ KAUCE

4.1. Cena půjčovného je vždy tvořena cenou za vypůjčené zboží a vratnou kaucí, která Vám bude navrácena bezprostředně po vrácení zapůjčených dekorací v původním a nepoškozeném stavu.

4.2. Půjčovné i vratnou kauci lze zaplatit pouze hotově při osobním odběru.

4.3. Zapůjčené zboží je nájemci předáno po uhrazení celkové částky a složení vratné kauce (hodnotu vypůjčeného zboží i vratné kauce bude nájemce znát vždy předem).

4.4. Kauci vždy stanovujeme až na základě výše objednávky, orientačně v níže uvedeném rozsahu. Informace o výši kauce bude zaslána při potvrzení rezervace dekorací.

 

400  Kč – 1 000 Kč bez DPH = 1 000 Kč

1001 Kč – 3 000 Kč bez DPH = 2 000 Kč

3 001 Kč – 6 000 Kč bez DPH = 4 000 Kč

6 001 Kč – 10 000 Kč bez DPH = 8 000 Kč

10 001 Kč – 15 000 Kč = 13 000 Kč

nad 15 001 Kč = individuálně

na fotoaparát Instax Square SQ6 účtujeme speciální vratnou kauci 1 500 Kč

 

4.5. Běžné opotřebení předmětu nájmu není poškozením.

4.6. Pokud bude půjčené zboží navráceno poškozené, bude nájemci vrácena pouze poměrná část vratné kauce. Pokud půjde o trvalé poškození, z kauce bude zaplacena původní cena zboží. V případě originálů bude odečtena cena určená pronajímatelem.

4.7. Pokud bude zboží navráceno zničené či nebude navráceno včas nebo vůbec (z jakéhokoliv důvodu), pak kauce v celé výši propadá.

4.8. Vratná kauce bude nájemci navrácena hotově při osobním předání dekorací zpět do půjčovny.

 

 • OSOBNÍ PROHLÍDKA

5.1. Pokud budete mít zájem, rádi Vám dekorace ukážeme také osobně. A to u nás ve skladu na adrese Lesonice 2, 675 44, vždy je ale potřeba domluvit se předem na termínu a hodině. Kontaktovat nás můžete e-mailem na veselkovice@gmail.com, případně také telefonicky na čísle +420 771 149 066.

 

 • VYZVEDNUTÍ A VRÁCENÍ DEKORACÍ

6.1. Veškeré dekorace předáváme pouze v našem skladu na adrese Lesonice 2, 675 44.

6.2. Probíhá po předchozí dohodě (vrácení ideálně již naplánovat při převzetí) v pracovním týdnu, ve dnech a hodinách, na kterých se předem s nájemcem domluvíme.

 

 • DOPRAVA

7.1. Dopravu si zákazník zajišťuje sám.

 

 • VYPOVĚZENÍ SMLOUVY ZE STRANY NÁJEMCE

8.1. Nájemce je oprávněn smlouvu kdykoliv vypovědět bez udání důvodu, a to s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi pronajímateli, tj. bez výpovědní doby.

8.2. Žádost musí být písemná a zaslána e-mailem.

 

 • ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRONAJÍMATELE

9.1. Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud nájemce nezajistí v místě a termínu předání předmětu nájmu pověřenou osobu znající číslo objednávky.

9.2. Nájemce se dostane do prodlení s úhradou nájemného či vratné kauce, tzn. nezaplatí osobně při předání předmětu nájmu.

9.3. Má-li pronajímatel podezření, že v důsledku trvání smlouvy může pronajímateli vzniknout škoda či jiná újma.

9.4. Zahájení insolvenčního řízení vedeným na majetek nájemce, při přerušení či zastavení podnikatelské činnosti nájemce.

9.5. Zrušení nájemce (právnické osoby) či smrti nájemce (fyzické osoby).

9.6. Nájemce se dostane do prodlení s vrácením předmětu nájmu.

 • PROVOZOVATEL

10.1. Provozovatelem půjčovny je Eva Nejedlíková, IČO: 09208844.

10.2. Nejsme plátci daně.

 

Platnost obchodních podmínek od 1. 6. 2020.